12 augusti 2011

UPPDATERINGAR?

Vi håller lite högre tempo på uppdateringarna på Facebook. Kolla in: Skärgårdskryssarepokalen
For more frequent updates. Check us out on Facebook: Skärgårdskryssarepokalen
http://www.facebook.com/pages/Skärgårdskryssarepokalen/159067117466918?ref=ts

Foto: Johan Granath. Broken/Nyköping 2006.