14 oktober 2016


Dags för hösten och vinterns första aktivitet!

Tisdag den 18 oktober på Skeppsholmens Folkhögskola. Start kl 18.

Studiebesök galeasen "Förlig Wind"och prisutdelning CYCS!

Vi startar upp med ett studiebesök på Skeppshomens Folkhögskola där vi får en presentation av bygget av Östersjö-galeasen Förlig Wind samt rundvandring i skolans lokaler.. 

Efter visningen blir det prisutdelning för Classic Yacht Cup Sweden 2016.

Guld: kustkryssaren WINNIE Thomas Larsson
Silver: mälar 22 COLIBRI Lake & Lundevall 
Brons: havskryssaren REFANUT, Fredrik Wallenberg 

Bästa gaffelriggare: ASAGAO Kjell Nilsson
Bästa skärgårdskryssare SK55-150: MARGA, Team Widstrand
Bästa havskryssare under 7 ton: JOSEPHINE, Ulf Aronsson 


Mycket välkomna!

Hälsar
Ulf Aronsson för SYS

7 augusti 2016

Jocke, Christoffer, Lasse
....
 Aquila vann den 17:de Skärgårdkryssarepokalen för gott, efter en rad spikar fick de ett försprång inför sista dagens två seglingar. I 7:de seglingen avgjorde de mästerskapet och stod över sista seglingen.

7 februari 2016

Hej 22-klubbs medlemmar

Vi hade årsmöte i SSKF igår och då kom jag och tänka på 22-klubbens årsmöte som enligt stadgarna skall hållas innan mars månads utgång. Efter koll i almenackan och telefonkontakter med delar av styrelsen beslutade vi att lägga årsmötet söndagen den 28 februari mot att det normalt brukar ligga i mars. I mars månad är det båtmässan de två första veckosluten, det sista veckoslutet är det påsk. Då återstår bara den 19/20 och då kan inte jag. Så styrelsen har beslutat att vi kör årsmötet söndagen den 28 februari i Uppsala då klarar vi stadgarnas krav på kallelse 21 dagar innan. Kallelsen ligger på hemsidan fr.o.m. i dag.
Hälsningar
Lars Nordlund ordf. 22-klubben
................................................................................................................................................................

Årsmöte 22-klubben 2016 
Söndagen den 28 februari 13:00 
Plats: Uppsala SS klubblokal  
Adress: Uppsala 
Förslag till dagordning: 
§ 1.                      Mötets öppnande 
§ 2.                      Godkännande av dagordning 
§ 3.                      Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
§ 4                       Val av mötesordförande 
§ 5.                      Val av mötessekreterare 
§ 6.                      Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
§ 7.                      Verksamhetsberättelse för år 2015 
§ 8.                      Kassarapport och bokslut för år 2015 
§ 9.                      Revisionsberättelse 
§ 10.                    Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2015 
§ 11.                    Medlemsavgifter och budget för år 2016 
§ 12.                    Val av Styrelseledamöter                                                          
§ 13                     Val av revisorer 
§ 14                     Val av valberedning 
§ 15                     Motioner  
§ 18.                    Övriga frågor  
§ 19.                    Mötets avslutande 

Motionen om ändringar i stadgarna för X-pokalen röstades igenom på SSKF´s årsmöte 6/2 

Uppsala SS kommer att informera om arrangemangen och X-pokalseglingarna (SM om vi blir 15 båtar) 
Välkomna 
Styrelsen 22-klubben

28 december 2015

Nytt år

Gott Nytt 22 seglar År 

Vi har planerat in ett 22-klubbs möte  lördagen den 23 januari kl 14:00 i Göta SS klubbhus på Långholmen i Stockholm.
22-klubben bjuder på kaffe med dopp.

Vi behöver synpunkter från medlemmarna inför de kommande årens verksamhhet.
-  X-pokalen 2016  Uppsala. Hur få dit deltagare? Sociala arrangemang?
-  Stadgarna för X-pokalen utländskt deltagande?
-  World Cup 22 Flensburg. Svenska deltagare?
-  X-pokalen 2017 arrangör?
-  X-pokalen 2018 arrangör?
-  World Cup 22  2018 arrangör i sverige? Sociala arrangemang?
En kallelse till mötet finns även i Skärgårdskryssaren nr 4 som skickas ut i mellandagarna.
God fortsättning
Lars Nordlund  ordf. 22-klubben 

Lasses senaste

19 december 2015

Mellandagsrea

Inbjudan till SSKFs medlemmar

Denna inbjudan går exklusivt till medlemmar i några av de klassiska klassklubbarna
Watskibutiken har slutlig utförsäljning och butiken ska stängas. Jörgen som äger butiken är en gammal gast till Janne Gustafsson därav denna specialinbjudan
Måndag den 28 december mellan kl 15 0ch 19. Jörgen bjuder på korv och något att dricka, låt detta event pigga upp i vintermörkret det stundar ljusare tider. Idag är dagen 1 min längre än tisdagen så det är snart sommar igen.
Allting i butiken säljs till halva priset – dvs med 50% rabatt