3 mars 2022

Kallelse till årsmöte 19/3 2022

22 Klubben

Kallelse till årsmöte 19/3 2022

Djurgårdsvarvets klubb lokal, kl 13!

DAGORDNING

 • Mötets öppnande

 • Frågan om mötets är behörigt utlyst

 • Val av mötes ordförande

 • Val av mötes sekreterare

 • Val av 2-justermän & rösträknare

 • Fastställande av dagordning

 • Verksamhetsberättelse

 • Resultat och balansräkning

 • Revisionsberättelse

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för gångna verksamhetsåret.

 • Budget och avgifter

 • Val av ledamöter till Styrelsen

 • Val av revisorer

 • Val av valberedning

 • Fastställan av års avgiften 2022

 • Motioner

 • Information från KN

 • Information om X-pokalen Nynäs

 • Information om WorldCup Warnemunde Rostock

 • Priser

 • Övriga frågor, Bla avtackning Lars Nordlund!

 • Mötets avslutning

VÄLKOMMNA STYRELSEN!
4 januari 2022

 
Gott Nytt 2022!

Måste vara Sk-22ans år i år!

Jag borde kanske presentera mig, då jag fått äran att vara ordförande i 22 klubben, sedan årsmötet 21 november -21. Tack årsmötet för förtroendet! Carl Svedberg är namnet!

Tidigare ägt rustat o seglat mahogny 22an Springtime Swe-320 Becker -55. Nu A22 ägare till Vitamin-C, SWE 377, som jag ritat och byggt om, inför Skärgårdskryssare Pokalen jubileumsåret, 2008. Det var en Safir men med lite tittande på ritningen innan köpet förstod jag att hon skulle kunna gå att få in mätpunkterna från regeln, på både längd o tvärmått om jag lättade henne & byggde om rodret till helt lateralplan! El hyveln gick varm ett tag för att hyvla bort 350 kg bly från original kölen. Samtidigt förlängdes hon 45cm i häcken och fick mer klassiska linjer som förväntas av just skärgårdskryssare som båt typ. Förtriangeln flyttades in på fördäck & infästningen på masten sänktes. Bommen kortades & sittbrunnen flyttades fram. Hon byggdes för att hitta ett nytt register i lättare vindar än tidigare stora o långa konstruktioner. Flera äldre mindre A22 skärgårdskryssare kan ju ”bleke skena” Men efter de 4-SM som hon deltagit på, så har hon alltid fått vika sig när det gäller medelvinden som faktiskt varit högre än båten varit ritad för. Därmed lite vek för att kunna möta upp 2 meter längre båtar med större rätande moment. Hon har rätt tunna ändskepp och har smal medelbredd samt liten vikt stabilitet i kölen, för att flyta rätt i vattnet. På kvällskappseglingar i lätt vind har hon ofta kunnat briljera stort och varit framgångsrik i många år.

Japp jag och mitt deltagande team hade behövt träna mer tillsammans också. Men då hoppade jag på som fördäcksgast och seglat senare Pokalen-åren på Cassandra Swe241, med ägare Richard J & med taktiker Sven H, 5st Pokalen år? Mycket nyttig erfarenhet!

Befintliga båtar har olika vindregister både som konstruktionsmässigt, men också hur de seglas, i olika vind o våg förhållanden. En charm med klassen. Många ritningar har gjorts genom åren av kända konstruktörer, vilket inspirerat mig att göra så också. 1995 skaffade jag regelboken av Skärgårdskryssarförbundet, efter besöket i veteranbåtsmötet i Vaxholm och då började rita mer seriöst. Sedan 2001 har jag jobbat med modellbåtar och dragprover för att få en uppfattning om vad som gör en snabb A22a snabb inom regeln. Jag har ritat ett 20 tal konstruktioner och byggt 13 modellbåtar som deltagit i dragprover i olika farter och lutningar. Än är jag inte helt färdig...

Men är nu så klar med vad jag vill ha, så dags att bygga ny båt som också skrivits om i våran klubb tidning. Jag är klar med mallställ för spanten och nytt stort båtbyggarhus på tomten i Björnlunda. Byggbädd och lite verkstads inredning ska in, sedan blir det bättre bygg fart av båten. Annan plast produktion i glas & kolfiber kommer också att ske i verksamheten framöver. Jag förvaltar och äger formar till Reimers A22 typ Ida/Idun 1983, samt 30a form som kan bygga vass 22a i, Becker 1988. Jo kan nog fixa ett nybygge om någon är intresserad och beställer!

Så vad sätter man för rubrik på mig? Fastighetsutvecklare, konstruktör, designer, lärare och byggare är väll titlar som står på visit kortet idag, med tillägget egenföretagare med 5 verksamhets grenar.

 • Vad är det då som gör att jag hoppat på denna utmanande roll i 22 styrelsen?


 • En måttlig aktivitet och 2 inställda SM, pga pandemin, samt en avgående, driftig ordförande Lars Nordlund. Samt att jag suttit i valberedningen i ett 10 tal år för 22 klubben ger klass kännedom.


 • Jag vill få igång sociala, och trevliga träffar i 22 klubben, på vattnet och på sidan om. Med eller utan båt, mentorskap har nämnts.


 • Få igång våra SM och Pokalen seglingarna igen, andra klasser har kunnat köra, och det ska vi också kunna göra! Det är är ju ändå navet i vad 22 klassen är idag, vass kappseglingsklass! Så vi hoppas nu att vi kan med tanke på Pandemin, som härjat med vår SM arrangör nu 2 år i rad… En plan B kan vara bra att ha!


 • Fortsätta stärka vår internationella deltagande och utbyte i klassen främst via WorldCup och kanske andra europeiska aktiviteter. Fler o fler av oss kan ju traila båten numera till kontinentens tävlingar, vilket har uppskattats mycket av de som deltagit tidigare år.


 • Att få seglingsklara båtar att träffas oftare under året. Få igång Fleet seglingar i klubbar där vi har några båtar igång på någorlunda nära lägen till varandra! Byt gärna vår eller sommarhamn för att kunna segla o ha kul med andra trevliga A22 seglare!


 • Uppmanar Dig att skriva om vad som händer med Din båt eller om Du är på jakt efter en egen 22a. så vi kan Hjälpa dig med behövliga kontakter!


 • Stödja o stötta nybyggnation i alla faser så det kan byggas fler båtar. Utbyta erfarenheter och genomföra bygg symposier för intresserade.


 • Stödja o stötta renoveringar av befintliga båtar så de överensstämmer med regeln.


 • Aldrig någonsin har det varit så enkelt och billigt att få tag i en vass båt i klassen som nu!


 • Ta hand om nyfikna & våra båt grannar på båtklubben! Försök få med någon intreserad seglare från Din klubb! Någon gång per år när det passar Dig! Vi vet att en sk22 får många o långa blickar var än de dyker upp! Kvällskappsegling eller annan kappsegling är en fin introduktion av vår klass, som gast eller rorsman!

Vi är en mycket unik konstruktionsklass, Svensk seglar historias hetaste, om jag får säga det själv (R-båtar, 2.4 or och 5.5 får ursäkta).

Fortfarande utvecklas klassen, i stort en båt per år byggs sedan 2000-talet inleddes! Där till många o stora seriösa renoveringar av de många fina träbåtarna. Det är en stor styrka för 22 klassen i synnerhet och Skärgårdskryssarregeln i moderförbundet SSKF.

Alla gillar vi 22an för dess prestanda, grundgående och långa överhängen i fören för semestern i skärgården, samt nybörjare som rutinerade som gillar kappsegling! Båtbyggare, träbåts entusiaster, konstruktörer, duktiga amatör besättningar och halvproffs till helproffs får man möta i klassen sedan regelns födelse 1908 till idag 2022!

Då förstår Ni nog ungefär vem jag är & vad jag står för. Mer finns att berätta och jag gör det gärna när vi ses eller hörs! Glöm inte att i en förening är allas berättelser och handlingar viktiga att dela och bjuda på, för att hitta fler själs fränder i klassen!

Gör det här på hemsidan och på Facebook gruppen ”Skärgårdskryssarpokalen” det är viktigt att Du ses och syns!

                                                                   Foto Per Hultberg

Med hopp om ett fantastiskt 2022, välkomnar jag Dig till dialog och gemensam handling & mycket nöjjen! Vi ska göra vår klass till den vassaste, trevligaste och roligaste stället man kan uppleva på en segelbåt, att segla en äkta Sk 22a och vara medlem i vår klass klubb!

Väl mött SK 22 vänner! Ordförande/Carl Svedberg

Mobil 070 733 68 84, c.svedberg@gmail.com

24 november 2021

Plan för World cup

 


Next 22 sqm World Cup 2022 will take place in Warnemünde, Germany, during the Warnemünde Week together with the H-Boats’ World Championships.

Working Group announced 20-25 participating 22 sqm yachts

 • Dates:
  • 3rd - 4th July: measurement, organised internal by the 22 sqm class
  • 4th July: Tune Up (test race) in the afternoon
  • 5th - 9th July: possible race days

19 november 2021

Styrelsen för 22-klubben lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2019 och 2020.

 

 

Årsmöte hölls den 16/3 2019 på Nya Djurgårdsvarvet


Inget årsmöte hölls 2020 på grund av Covid-19 pandemin


Under 2019/20 har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande Lars Nordlund

Kassör Peder Antonsson

Ledamot Sven Högelin

Ledamot Mattias Malmros

Ledamot Martin Klinga

Ledamot Rickard Jakobsson

Ledamot för Sydsverige Pär Karlsson

Ledamot för Västsverige Ingvar Hellsing

Revisorer Christer Johansson, Henrik Johansson

Valberedning Carl Svedberg


Medlemsantal 66 betalande medlemmar varav 3 utländska enligt SSKF´s noteringar

Skärgårdskryssarepokalen har varit verksam på Facebook i Allan Förbergs regi

Hemsidan Sk22.se har skötts av Sven Högelin.


Styrelsen har under 2019/20 endast haft telefonmöten


Ett medlemsmöte avhölls i Göta SS klubblokal 7 december 2019.


Nynäshamn SS skulle ha arrangarat Skärgårdskryssarepokalen/internationellt SM för A22, v33 2020 tillsammans med Euro Cup för Sk30 och 100 års regattan. Detta blev inställt pga pandemin.


Aktivitetsen i 22 klassen har ändå varit stor under dessa nedstängda år.

Nya ägare

S313 Cindy-Lou, Becker 1939, en av hans större 22:a konstruktioner har fått ny hemmahamn, Rödesunds varv i Karlsborg. Cindy Lou har hamnat hos ny ägare Anders Olsson och Anders Silfors båda boende i Karlsborg och driver verksamhet i Rödesunds varvs gamla varvslokal där Cindy-Lou en gång byggdes.


S330 Bonita, Gunnar Hamre 1962, som jag alltid kastar lystna blickar på när jag, på väg ut i Skärgården genom Stegesund, sett henne ligga bredvid S288 Paloma. Bonita har nu omhändertagits av Tomas Rogelin, en duktig Neppare seglare. Tomas bor i Stockholm så Bonita blir kvar i Stockholmsområdet.


S349 Refuge, Peter Norlin ”Tiger 22” bytte visseligen ägare hösten 2018. Hon hamnade hos Sven Matton som har bl.a. 55 kvm kappseglaren X.Sven debuterade med Och S349, som är det nya namnet, i Västervik 2019 med Sven Hellström som rorsman.


S328 Tatjana IV,  Reimers 1961, som stått på land på Oxelösunds varv sedan 2008 har nu övertagits av Mattias Gustavsson och Ola Linden, båda segelmakare på One Sail Segelmakeri i Oxelösund.  


S347 Berit (ex Bruzaholm) Tiger22, vars nyblivne ägare Gustav Linden som trolugen insprerats av av sin pappa, Ola Linden delägare i 328 Tatjana IV.  


 S266 Tatjana II, Reimers 1945 som Roffe ”Plåt” Erixon lagt beslag på och som nu har dubblerat sitt innehav av A22 och försett sig med en Reimers ritad A22 utöver sin framgångsrika Becker ritade 257 Gazell som nu är till salu. I hans verkstad på Gotland står nu Tatjana II med bortrivet däck och ruff och får skrovet renoverat med en del nya stålspant och sedan nytt däck och en snyggare ruff. Tatjana II lär vara systerbåt med Rush III och Mona II. 


S258 Rush III, Reimers 1944, ägaren Per Ågren har låtit Tomas Larsson på Yachtsnickeriet utföra en total renovering (i stort sett nästan ett nybygge) som vi nu börjar ser slutet av. Rush III är nu sjösatt och riggad.


S212 Brittsol II Tore Holm 1936, som Jan Pettersson i Uppsaala övertagit från Veteranbåtsföreningen.och som nu genomgår stor renovering med delvis nya bord i botten, ny kölplanka, roderstäv, förstäv, bottenstockar, nya ringspant från Spantfabriken i rostfritt vid masten. Senast upptäcktes att den tidigare nåtlimmningen har släppt och nåtlisterna är lösa och har börjat krypa ut på vissa ställen.


S228 Brita, Erik Nilsson 1936, är ett annat A22 projekt, som pågår lite i skymundan hos Thomas Ericssons i Alingsås. Thomas som hör  till besättningen på Mona II sedan flera decenier har tagit över Brita med ursprungsnamn SSS-1938, ej att förväxla med  S228 Regina men de lär vara byggda på samma ritning. 


S291 Tack Harry. Becker 1948, Undertecknad och David Gammelgaard som de senaste åren renoverat Tack Harry är nu klara med skrovet och Tack Harry sjösattes nu i början på juli och nya riggen är på plats, en mofifierad Safir mast. Det saknas beslag, skotskenor m.m. för att kunna test segla. TH kommer nu att tillbringa vintern i båthallen på Nya Djurgårdsvarvet  och få lite inredning, durkar, beslag m.m. och vara i bra tävlingskick till Pokalen/SM 2022.


S328 Tatjana IV,  Reimers 1961, som stått på land på Oxelösunds varv sedan 2008 har nu övertagits av Mattias Gustavsson och Ola Linden, båda segelmakare på One Sail Segelmakeri i Oxelösund.


Nybyggnadsprojekt

Flera 22 seglare har börjat bygga eller byggt sina egna A22:or från grunden som Mattias Malmros, Lars Olov Jansson, Bertil/Martin Klinga och som nu även Calle Svedberg sällat sig till..


Lars Olov Jansson Köping började 2017 att bygga sin S278 Särimmer på samma Norlin design som Mattias Malmros men i plast. Han jobbade i stort sett dygnet runt och fick den nätt och jämt färdig och seglingsbar till Pokalen/World Cup i Alingsås 2018.Inte nog med att han byggt sin egen 22:a, han har även hunnit med att tillverka en skrovform i viken det kan  byggas fler 22:or. 


Mattias Malmros nybygge i mahogny växer fram i långsam takt på Nya Djurgårdsvarvet. Skrovet och däck är nu klara för ytbehandling som görs klart innan ruff och sittbrunn byggs färdigt


Bertil och Martin Klingas projekt med en upphottad version av Ida S373 har nu sjösatts och döpts till S379 Idun och har även debuterat på kappsegling. Det skedde i GYS segling, Svensk Lösen, i Sandhamn den 8 augusti i år. Idun hängde med bra i starttfältet som bl.a. bestod av 6 st sk30 men på spinnakerbogen fick de strul med spinn. fallet och fick segla utan spinnaker vilket så klart drog ner slutresultatet.


Calle Svedbergs har nu påbörjat bygget av sitt nya projekt, en egen ritade A22  efter flera års ritande och testande med modeller av olika designer. Tillverkningen av spantmallar är i full gång..Seglingsåren 2019/20


Skärgårdskryssarepokalen/internationellt SM för A22,  24-27/7 2019

Arrangerades av Westerviks segelsällskap. Antal startande 10 st. Segrade S257 Gazell, Rolf Erixon Visby SS. 2:a S327 Trollet.Tore Kjellmark. 3:a S373 Ida, Bertil Klinga.


Nynäshamn SS skulle ha arrangarat Skärgårdskryssarepokalen/internationellt SM för A22, v33 2020 tillsammans med Euro Cup för Sk30 och 100 års regattan. Detta blev inställt pga pandemin.


S328 Tatjana IV,  Reimers 1961, som stått på land på Oxelösunds varv sedan 2008 har nu övertagits av Mattias Gustavsson och Ola Linden, båda segelmakare på One Sail Segelmakeri i Oxelösund.


22:a meetinget i Oxelösund 1-3 aug 2020

Mattias Gustavsson var en av de drivande som tillsammans med Richard Jacobsson arrangerade det lyckade 22:meetinget 1-3 augusti i Oxelösund med en kappsegling varje dag och häftigt mingel varje kväll. Varav en kväll med levande musik på segelmakeriet. 

Deltagare var: S257 Gazell, Roffe ”Plåt”,  S367 Hummingbird, Stefan Andersson,  S347 Berit, Gustav Linden,  328 Tatjana, Mattias Gustavsson, 241 Cassandra, Richard Jacobsson och 378 Särimmer, Lars Olov Jansson.

Resultat: Dag 1 distansbana på 7nm. Segrade gjorde S257 Gazell, Roffe Erixon. Tvåa  367 Hummimgbird Stefan Andersson och trea S347 Berit, Gustav Linden.                                 Dag 2; Hummingbird, Gazell, Tatjana. 

Dag 3, Berit, Tatjana, Gazell.


Olles Kanna Blombergs varv Ramsö ?? juni 2019

S288 Paloma Torkel Sintorn var 3:a


Olles Kanna Blombergs varv Ramsö 12 juni 2020

S288 Paloma Torkel Sintorn var 2:a


Arkö Runt 2020         

S328 Tatjana IV Ola Linden segrade


Jungfrusundsregattan 2020 och Ärtskär runt 2020 

I båda seglingarna segrade S356 Cirdan, Bengt Pettersson


Lars Nordlund 

Ordf. 22-klubben


29 oktober 2021

 

Kallelse till 22-klubbens årsmöte 2021

Söndagen den 21 november på Nya Djurgårdsvarvet kl 13:00


Tillfälle att samtidigt studera Mattias nybygge samt skrovrenoverade Tack Harry som kommer att stå i NDV båthall i vinter. 22-klubben bjuder på kaffe med dopp.


 • Mötets öppnande

 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 • Val av mötesordförande

 • Val av mötessekreterare

 • Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

 • Fastställande av dagordning

 • Verksamhetsberättelse

 • Resultat och balansräkning

 • Revisionsberättelse

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

 • Budget och avgifter

 • Val av ledamöter till styrelsen

 • Val av revisorer

 • Val av valberedning

 • Fastställande av årsavgift för 2022

 • Motioner

 • Information från KN

 • Information om ,X-pokalen/InternationelltSM 2022

 • Priser

 • Övriga frågor

 • Mötet avslutas


Välkomna styrelsen

16 augusti 2021

22 Euro-Cup und den Skerry-Cup 2021 ABGESAGT / 22 Euro Cup and Skerry Cup in 2021 CANCELED

 Dear sailing friends,

Due to the Corona situation and the resulting low entries, the organisation of the Berlin Yacht Club has decided to cancel the 22 Euro Cup and Skerry Cup in 2021 event.

We will start a new attempt in 2022 and hope that the overall situation will be normalised by then.

Have a nice time on the water and have fun to tinker with the boats in the winter storage.

With best sailors wishes
Rolf Schaefer
BYC

 

 

 

 

--

 

Mit den besten Seglergrüssen / with best sailors wishes

Zora Sorman

 

SK22

www.SK22.info

 

Zora Sorman

Martina-Hälg-Strasse 5

CH8590 Romanshorn

Switzerland

 

Tel. Mob. +41 (0)79-900 55 80

26 juli 2021

Dear 22 sqm sailors,

 

Although Covid-19 has some effects on our cross-border sailing activities, the working group would like to draw attention to the upcoming regatta dates in Berlin and invite you to participate.

 

August 27th to 29th - German Open of the 22 sqm Skerry Cruiser / Edelholzregatta

Organizer: VSaWhttps://www.vsaw.de/

Registration: https://manage2sail.com/de-de/event/GermanOpen22qm55mR2021#!/

 

September 4th to 5th - Euro Cup 22 sqm and Skerry Cup for 15, 30 and 40 sqm Skerry Cruisers

Organizer: BYChttps://www.byc.berlin/

Registration: https://www.manage2sail.com/de-de/event/34cd0835-8233-45e2-9aba-a56ccf90981f#!/

 

September 11th to 12th– Kaiserpokal für alle Kiel Klassiker

Organizer: BYChttps://www.byc.berlin/

Registration: https://www.manage2sail.com/de-de/event/3a95afdd-b846-4c57-be10-2871bcf8d962#!/

 

 

--

 

Mit den besten Seglergrüssen / with best sailors wishes

Für die Int. Arbeitsgruppe / Working Group SK22

Zora Sorman

 

SK22

www.SK22.info

 

Zora Sorman

Martina-Hälg-Strasse 5

CH8590 Romanshorn

Switzerland

 

Tel. Mob. +41 (0)79-900 55 80