8 april 2020

Inställt !

Hej,
Nedanstående mail som vi fått från Nynäshamns SS där de beslutat att ställa in regattan för Euro Cup Sk30 och Skärgårdskryssarepokalen/SM för A22.
och skjuta den till 2021 i stället.
Lars Nordlund
Ordf 22-klubben


E-mail från NSS

Hej!
Nu har John och jag konfererat och kommit fram till att det inte är någon bra idé att ha några regattor i sommar med tanke på rådande läge. Det är bättre att vi skjuter på det ett år. Karantändatum över hela världen flyttas ju fram hela tiden och vi kan nog räkna med att så blir fallet här med.
Utifrån de regler som gäller nu och fram till årsskiftet, kommer vi inte kunna ha vare sig skepparmöten, after sail eller regattamiddag och då går vår ekonomi inte ihop. 
Dessutom känns det oansvarigt med tanke på att våra funktionärer inte kommer kunna hålla två meters avstånd till varandra och inte besättningarna heller vilket vi som arrangörer måste kunna garantera.
Det känns tråkigt att ställa in men vi tycker att det blir bäst så. Så satsar vi på 2021 i stället.

Mvh
Gunilla 

2 april 2020

World Cup

Dear Sailors / Liebe Segler

The Robbe & Berking World Cup 2020 of the 22 sqm skerry cruisers, together with the Robbe & Berking Sterling Cup of 12 mR, has been postponed to August 20th-23rd, 2020!

Attention: New registration deadline is June 27th, 2020
Online registration for the World Cup of the 22 sqm Skerry Cruiser: https://www.manage2sail.com/en-US/event/8a7ce37f-dcdf-4410-866c-aba9700aacda?#!/

See E-Mail below from Oliver Berking.

---------------------------
Zur Online-Meldung World Cup der 22er Schärenkreuzer:https://www.manage2sail.com/de-DE/event/8a7ce37f-dcdf-4410-866c-aba9700aacda?#!/

Mit den besten Seglergrüssen / with best sailors wishes
Zora Sorman

14 mars 2020

Årsmöte Inställt !

Årsmötet inställt den 21/3, återkommer med nytt datum...


Klingas nya Reimers 22:a får lite make up.

18 februari 2020

German Open 2020

Notice of Race


The German Open for the 22 square meter skerry cruisers will take place from July 10th to July 12th, 2020 in Berlin, on the Wannsee. The Verein Seglerhaus am Wannsee, one of the most renowned and oldest German sailing clubs, will organise this regatta.

See the Invitation 22 Skerry Cruiser German Open 2020 in English.
https://www.sk22.info/notice-of-race-german-open-2020/

14 februari 2020

World Cup

Dear Sailors / Liebe Segler

 

We have now got the official Notice of Race with a personal invitation from Oliver Berking. See below and the attachment. Attention: Registration deadline is April 4th, 2020 … after that it will be more expensive!

Online registration for the World Cup of the 22 sqm Skerry Cruiser: https://www.manage2sail.com/en-US/event/8a7ce37f-dcdf-4410-866c-aba9700aacda?#!/

---------------------------

 

Wir haben jetzt die offizielle Ausschreibung mit einer persönlichen Einladung von Oliver Berking erhalten. Siehe unten und den Anhang. Achtung: Meldeschluss ist am 4. April 2020… danach wird es teurer!

Zur Online-Meldung World Cup der 22er Schärenkreuzer:https://www.manage2sail.com/de-DE/event/8a7ce37f-dcdf-4410-866c-aba9700aacda?#!/

 

Mit den besten Seglergrüssen / with best sailors wishes

Zora Sorman

 

SK22


16 juni 2019


A22
Internationell SM,
Skärgårdskryssarepokalen,
Beauty Class
Välkomna till
Västervik 24-27 juli 2019
Arr. Westerviks SS, Westerviks SS Wikingarna

Svart
cirkel visar bryggförtöjning.                  Röd cirkel visar banområdet.   
     


9 juni 2019

SM A22 Kryssarpokalen
  • SM A22 Kryssarpokalen
    A22, Internationellt Svenskt Mästerskap, Bankappsegling, Öppen

Hålltider

Sista anmälningsdag
den 14 juni

19 maj 2019

X-pokalen 2019 samt Beauty Class


Länk till Sailarena

Inbjudan

Kappsegling: Internationellt SM för A22 Skärgårdskryssarepokalen    Beauty Class 

Datum: 24-27 juli 2019

Arrangör: Westerviks SS och Westerviks SS Wikingarna

1. Regler

1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på WSSW:s klubbhus på Notholmen.

1.2 Regler för A22 1996 med ändringar antagna 2015-02-07 gäller.   a) Alla båtar inmätta enligt den svenska Skärgårdskryssareregeln från 1925 och följande ändringar är berättigade att starta.  b) varje båt måste ha ett giltigt mätbrev.  c) skeppare är tillåtna att segla med båt från vilket land som helst förutsatt att giltigt mätbrev finnes.  d) masten måste överensstämma med den gällande svenska Skärgårdskryssareregeln (§ 5 - § 5.7).  e) riggens mått måste överensstämma med den gällande svenska Skärgårdskryssareregeln (§ 6.6 – 6.9).  f) det är ingen begränsning av antalet segel som får användas under regattan.  g) Typ och storlek på seglen måste överensstämma med reglerna i det land där giltigt mätbrev utfärdats.  h) mätmärken på mast och bom måste vara synliga och vara av korrekt storlek enligt gällande regler.  i) WR-appendix G 1.1 är inte tillämpliga för storseglet.  j) En Beauty Klass som startar gemensamt med övriga A22:or tillåts. Beauty Klass definieras som 22 kvadratmeters skärgårdskryssare efter 20-års regel, en B22 eller en A22 som saknar giltigt mätbrev. Ett krav är dock att riggen mäter in enligt Skärgårdskryssareregeln med ändringar antagna 2015-02-07. Beauty Klass ska ha separat resultatlista.

1.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.4 En tävlande som är på vattnet ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte: a) vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig flytutrustning. b) när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck.

2. Villkor för att delta

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19. Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. 
© SSF 2017
 Vid mästerskapstävling med flera tävlande i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 2019-06-14. Använd anmälningsformuläret på www.sailarena.com  Anmälan efter detta datum är möjlig mot en tilläggsavgift på 500 SEK.   3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:     Segelnummer  De tävlandes namn  Födelsedatum  Klubb  Telefonnr  E-mail-adress  Ange antal personer som önskar delta i regatta middagen.   3.3 Anmälningsavgiften är 3.950 SEK och betalas via WSS/WSSW, Bankgironr: 5139-6802 samtidigt med registreringen. Anmälningsavgiften inkluderar: Bryggplats Frukost och lunchpaket för besättningen ( 3 dagar). After Sail (öl och grillkorv) (3 dagar). Regatta avgift till SSF. De som inte önskar frukost och lunchpaket är anmälningsavgiften, 2.150 SEK. För dem som önskar delta i regattamiddagen tillkommer 350 SEK per person dvs totala anmälningsavgiften blir 5.000 SEK  

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2019-07-24 kl 20.00.

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

© SSF 2017
 4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén  vid första möjliga tillfälle. 4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från   kappseglingskommittén. 

4.7 Kompletterande seglingsföreskrifter delas ut i samband med registreringen.

5. Tidsprogram

5.1 Program  Onsdag 2019-07-24  Besiktning, säkerhetskontroll 10.00 – 20.00  Registrering 10.00 – 20.00  Sjösättningstider 10.00 – 20.00  Tune up race, på Skeppsbrofjärden 16.00  Invigning 19.00

 Torsdag 2019-07-25  Frukost 08.00- 09.00  Skepparmöte 09.00  Tid för första varningssignal 10.55  3 seglingar planeras.  Ingen varningssignal kommer att ges efter kl16.00  After sail på Notholmen snarast efter att seglingarna avslutats.

 Fredag 2019-07-26  Frukost 08.00 – 09.00  Tid för första 09.55  3 seglingar planeras.  Ingen varningssignal kommer att ges efter kl 16.00  After sail på Notholmen snarast efter att seglingarna avslutats.

 Lördag 2019-07-27  Frukost 08.00 – 09.00  Tid för första varningssignal 09.55  2 seglingar planeras.             Ingen varningssignal kommer att ges efter kl 14.00.  After sail snarast efter seglingarna avslutats.  Regattamiddag kl 19.00  Prisutdelning i samband med regattamiddagen.    ......   5.2 8 seglingar är planerade6. Genomförande

6.1 Regattan genomförs som fleet racing i en rak serie.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Lucernafjärden.
© SSF 2017

8. Banan

8.1 Banan är en krysslänsbana med avledningsmärke vid lovartsmärket och gate vid lämärket.   9. Protester och straff

9.1 En båt kan frita sig från brott mot regler i KSR del 2 genom att ta ett ensvängsstraff.

9.2 Protesttiden är 60 min efter det att sista båt gått i mål eller kappseglingskommittén har  signalerat ingen mer kappsegling idag, vilket som är senast.

9.3 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 30 min efter protesttidens utgång för att informera deltagare om förhandlingar i vilka de är parter eller vittnen.   10. Poängberäkning

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10.2 Minst 3 seglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  mästerskap.

11. Priser

11.1  RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i  miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller  kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver  respektive brons.   Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

11.2 Skärgårdskryssarpokalen  Tage Plåts minnespokal  Debutantpris (till bästa debuterande rorsman)  Trickson pokalen ( till bästa båt efter 3 seglingar)  Torsten Helgessons sjömanspris  Brunelius pokalen ( överlägsnaste seger i ett enskilt race)  Skönhets pris 1 t o m 3.  Priser delas ut till var 5:e båt.

12. Regler för stödpersoner

12.1   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.


Västervik 2019-05-14

Westerviks Segelsällskap Westerviks Segelsällskap Wikingarna
© SSF 2017

Tillägg till inbjudan.

Invartering:
Hotell: Hotell Slottsholmen 0490-795800, Best Western Plus Västerviks stadshotell  0490-82000 , Hotell Park 0490-10806,Centralhotellet 0490-89550. 
Vandrarhem:  Västerviks Guesthouse michael@campa.se
Rese- och transportmöjligheter:
Tåg från Linköping.
Buss.
Sjukvård:
Ring vid behov 1177 för hänvisning till lämplig vårdinrättning. Såväl sjukhus som vårdcentraler finns i Västervik.
Livsmedel:
Centralt belägna livsmedelsbutiker är Willys, Södra järnvägsgatan 35 och Hemköp, Västra Kyrkogatan  34.
Segelreparationer:
Royal Marine AB, Tändsticksvägen 8, 0490-17700
Sjösättning:
Notholmen

20 februari 2019

Årsmöte 22-klubbenLördagen den 16 mars på Nya Djurgårdsvarvet kl 13:00

Sedvanlig årsmötesagenda.
Tillfälle att beskåda följande A22: Nya Norlinbygget, Royne, Tack Harry, Lalla,
22-klubben bjuder på Kaffe med dopp.

Motion från 22-klubbens styrelse gällande Beauty Class i X-pokalen.
En av erfarenheterna från sommarens stora regatta för 22:or i Alingsås är att vi ska fortsätta med den .s.k. Beauty Class i samma start som X-pokalen för att locka med så många 22:or som möjligt.  Tanken är att alla 22:or som inte  har mätbrev och även 20-årsbåtar ska kunna delta. Det enda kravet är att segelytan skall mäta in.

Skärgårdskryssareppokalen 2019.                                                                              
  Datum bestämt till sista veckan i juli 24-27/7 enligt 22-klubbens önskemål från höstmötet 2018.

Skärgårdskryssarepokalen 2020
  Klart även med X-pokalen 2020 som seglas i Nynäshamn vecka 33 tillsammans med Sk30:ornas Europa Cup och 100-års regattan som blev en stor succe i Mariefred i somras. Det kan nästan bli en upprepning av Nynäshamns Jubileumsregattan 2012.

World Cup Sk22 2020
   Tyska 22-klubbens medlemmar kommer att rösta om var World Cup för Sk22 ska seglas 2020. Jag har fått info att det står mellan Kiel, Berlin, Flensburg.

                                                                                                                           

A22 S291 Tack Harry

Nu när känslorna för sommarens storartade 22-a evenemang i Alingsås börjat lägga sig och mina två A22 Refuge 349 och Dezir 247 hittat nya ägare.  Refuge bliv kvar i Sverige men Dezir som Bobby och jag försökt sälja i 3 år fann till slut en köpare i Italien, Trieste. Jag trodde därmed att mitt engagemang i 22-klassen var över, men icke sa nicke.

 I september fick jag ett mail från A22 291 Tack Harrys ägare om jag fortfarande var intresserad att ta hand om henne. Ägaren skulle komma upp till Stockholm sista helgen i september och vi bestämde att träffas i Kalhäll där båten låg i vattnet  men utan rigg. Jag gjorde en snabb besiktning och hon verkade tät men i något ruffigt skick. Jag har ingen möjlighet att ha henne kvar sa ägaren och hon måste vara borta från bryggan innan 6 oktober. Jag tvekade kanske 2-3 sekunder och påminde mig Wolfgang Schroeders ord från i somras ”Tack Harrry är en toppen 22:a med stor potential”.

Jag vill inte ha henne till skänks utan jag köper henne sa jag och kände efter i fickan om jag hade några mynt och hittade en tia. Du får 10kr för henne och vi skriver ett köpekontrakt. Sagt och gjort.
Några veckor senare tog jag en utombordsmotor med mig och lastade på masten, en trämast rätt så tung, för vidare färd till Göta SS på Långholmen, Hittade även en Safir rigg på Blocket i samma veva. Nu behövs bara lite bra segel också. Planen är att Tack Harry ska segla i skärgårdskryssare- pokalen i sommar.
                                                               
Vid en senare kontakt med Mattias Malmros nämnde han att hans kollega på Nya Djugårdsvarvet, David Gammelgard  nog skulle vara intresserad att gå in som delägare. Perfekt, en ung entusiastisk, sympatisk kille som dessutom är båtsnickare. Klassen behöver nytillskott av yngre seglare. Kunde knappast bli bättre. David nämnde då att det finns en ledig plats på Nya Djurgårdsvarvet i vinter så vi bestämde att ta in henne  på verkstan som nu blivit  ett 22:a näste med Mattias nybygge och hans Royne, Tack Harry samt Magnus Adlerqreutz Lalla som står  i stora kall hallen bredvid Bacchant.

Lars Nordlund  Ordf 22-klubben
I skrivande stund står Tack Harry med renskrapade fribord och upphängd i ändskeppen med kölen fri för att återfå sin förlorade språng linje.   Foto: David Gammelgard

29 januari 2019

X-pokalen med lite till

Jag har nu fått bekräftat att vi seglar X-Pokalen i Västervik 24 - 27 juli 2019. Bifogar mina mötesanteckningar frän 22-klubbens höstmöte.

Dezir leveranstur till Trieste startar på söndag morgon 13/1. Bobby och jag kör ner henne själva.. Synd för jag börjar trivas med henne, speciellt när jag satte på Lyst 30:a rigg se bif bild. Det blev en helt annan båt att segla och hon bar riggen bra i 7-8 sekm på Götas Korv och Paket segling i höstas.

Tack Harry åker i morgon eller  fredag in till Nya Djurgårdsvarvet för en första renovering. Nåtlimmning av friborden och en bit ner på botten. Vi är nu 3 delägare i Tack Harry. Jag, David Gammelgaard som jobbar hos Mattias på Nya Djurgårdsvarvet och Jens Niehus som har trettian S151. Hälsningar

Lasse Nordlund