7 augusti 2016

Jocke, Christoffer, Lasse
....
 Aquila vann den 17:de Skärgårdkryssarepokalen för gott, efter en rad spikar fick de ett försprång inför sista dagens två seglingar. I 7:de seglingen avgjorde de mästerskapet och stod över sista seglingen.

7 februari 2016

Hej 22-klubbs medlemmar

Vi hade årsmöte i SSKF igår och då kom jag och tänka på 22-klubbens årsmöte som enligt stadgarna skall hållas innan mars månads utgång. Efter koll i almenackan och telefonkontakter med delar av styrelsen beslutade vi att lägga årsmötet söndagen den 28 februari mot att det normalt brukar ligga i mars. I mars månad är det båtmässan de två första veckosluten, det sista veckoslutet är det påsk. Då återstår bara den 19/20 och då kan inte jag. Så styrelsen har beslutat att vi kör årsmötet söndagen den 28 februari i Uppsala då klarar vi stadgarnas krav på kallelse 21 dagar innan. Kallelsen ligger på hemsidan fr.o.m. i dag.
Hälsningar
Lars Nordlund ordf. 22-klubben
................................................................................................................................................................

Årsmöte 22-klubben 2016 
Söndagen den 28 februari 13:00 
Plats: Uppsala SS klubblokal  
Adress: Uppsala 
Förslag till dagordning: 
§ 1.                      Mötets öppnande 
§ 2.                      Godkännande av dagordning 
§ 3.                      Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
§ 4                       Val av mötesordförande 
§ 5.                      Val av mötessekreterare 
§ 6.                      Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
§ 7.                      Verksamhetsberättelse för år 2015 
§ 8.                      Kassarapport och bokslut för år 2015 
§ 9.                      Revisionsberättelse 
§ 10.                    Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2015 
§ 11.                    Medlemsavgifter och budget för år 2016 
§ 12.                    Val av Styrelseledamöter                                                          
§ 13                     Val av revisorer 
§ 14                     Val av valberedning 
§ 15                     Motioner  
§ 18.                    Övriga frågor  
§ 19.                    Mötets avslutande 

Motionen om ändringar i stadgarna för X-pokalen röstades igenom på SSKF´s årsmöte 6/2 

Uppsala SS kommer att informera om arrangemangen och X-pokalseglingarna (SM om vi blir 15 båtar) 
Välkomna 
Styrelsen 22-klubben

28 december 2015

Nytt år

Gott Nytt 22 seglar År 

Vi har planerat in ett 22-klubbs möte  lördagen den 23 januari kl 14:00 i Göta SS klubbhus på Långholmen i Stockholm.
22-klubben bjuder på kaffe med dopp.

Vi behöver synpunkter från medlemmarna inför de kommande årens verksamhhet.
-  X-pokalen 2016  Uppsala. Hur få dit deltagare? Sociala arrangemang?
-  Stadgarna för X-pokalen utländskt deltagande?
-  World Cup 22 Flensburg. Svenska deltagare?
-  X-pokalen 2017 arrangör?
-  X-pokalen 2018 arrangör?
-  World Cup 22  2018 arrangör i sverige? Sociala arrangemang?
En kallelse till mötet finns även i Skärgårdskryssaren nr 4 som skickas ut i mellandagarna.
God fortsättning
Lars Nordlund  ordf. 22-klubben 

Lasses senaste

19 december 2015

Mellandagsrea

Inbjudan till SSKFs medlemmar

Denna inbjudan går exklusivt till medlemmar i några av de klassiska klassklubbarna
Watskibutiken har slutlig utförsäljning och butiken ska stängas. Jörgen som äger butiken är en gammal gast till Janne Gustafsson därav denna specialinbjudan
Måndag den 28 december mellan kl 15 0ch 19. Jörgen bjuder på korv och något att dricka, låt detta event pigga upp i vintermörkret det stundar ljusare tider. Idag är dagen 1 min längre än tisdagen så det är snart sommar igen.
Allting i butiken säljs till halva priset – dvs med 50% rabatt

3 augusti 2015

Solong i ledning, Aquila 2:a


Skärgårdskryssarpokalen

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Aquilla A 22 351 TRASS Joakim Rodebäck Christoffer Hellman, Lars Hermansson (4.0) 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 8.0
2nd Pilgrim A 22 325 Berliner Yacht Club Matthias Grothues-Sp Torsten Siems, Bernad Kryszak 1.0 3.0 1.0 5.0 (7.0) 3.0 6.0 26.0 19.0
3rd Paloma A 22 288 SSK Torkel Sintorn Henrik Johansson. Allan Förberg 5.0 5.0 2.0 3.0 3.0 (8.0) 2.0 28.0 20.0
4th Hummingbird A 22 367 NHSS Stefan Andersson Isabelle Andersson, Cornelia Andersson 2.0 6.0 5.0 4.0 (8.0) 5.0 3.0 33.0 25.0
5th - A 22 257 NHSS Rolf Erixon Ulf Myrin, Magnus Gustafsson 3.0 2.0 6.0 (7.0) 6.0 2.0 7.0 33.0 26.0
6th Örnöga A 22 350 SSG Max Nystedt Jan-Erik Nystedt, Thomas Johansson (10.0) 9.0 8.0 2.0 4.0 4.0 5.0 42.0 32.0
7th So long A 22 SUI 265 Segelclub Rorschach Adrian Schmidlin Zora Sorman, Markus Dreyfuss 9.0 (13.0 OCS) 11.0 6.0 2.0 7.0 4.0 52.0 39.0
8th Ida A 22 373 ÄBK Bertil Klinga Martin Klinga, Patrik Stenberg 7.0 8.0 7.0 8.0 5.0 (9.0) 8.0 52.0 43.0
9th Amorita A 22 255 VKSK Peder Dahlberg Peder Antonsson, Nils Dahlberg 6.0 4.0 4.0 (11.0) 11.0 10.0 9.0 55.0 44.0
10th Trickson IV A 22 334 KSSS Carl Henrik Ahlin Henrik Janmark, Tina Westerlund 8.0 7.0 9.0 9.0 9.0 6.0 (10.0) 58.0 48.0
11th Refuge A 22 349 GÖSS Lars Nordlund Hans Samuelsson, Mats Laurin (12.0) 10.0 10.0 12.0 10.0 11.0 12.0 77.0 65.0
12th Tintomara A 22 299 Berliner yachtclub Rolf Schaefer Arne Kind, Otto Mehner 11.0 11.0 (12.0) 10.0 12.0 12.0 11.0 79.0 67.0

16 juni 2015

A22:an nu i SRS tabellen

SK22/A22 är nu återigen i tabellen för SRS (tidigare LYS).

Kika på tabellen

Finns ett shorthanded tal i tabellen, jag vet inte vad som menas med shorthanded. Kanske att man seglar på två alternativt en.  Hur som helst så verkar inte den där tredje gubben göra så mycket nytta med tanke på talet.
  1.19 ska det nu seglas upp till, jag har för mig att det var 1.17 i lys då tabellen stängdes för A22:an.
Passar väl bra med ett gammalt raggar uttryck Old chevys never die they just go faster, måtte väl gå att klämma in A22:an där istället för Chevys.