24 november 2021

Plan för World cup

 


Next 22 sqm World Cup 2022 will take place in Warnemünde, Germany, during the Warnemünde Week together with the H-Boats’ World Championships.

Working Group announced 20-25 participating 22 sqm yachts

 • Dates:
  • 3rd - 4th July: measurement, organised internal by the 22 sqm class
  • 4th July: Tune Up (test race) in the afternoon
  • 5th - 9th July: possible race days

19 november 2021

Styrelsen för 22-klubben lämnar härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2019 och 2020.

 

 

Årsmöte hölls den 16/3 2019 på Nya Djurgårdsvarvet


Inget årsmöte hölls 2020 på grund av Covid-19 pandemin


Under 2019/20 har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande Lars Nordlund

Kassör Peder Antonsson

Ledamot Sven Högelin

Ledamot Mattias Malmros

Ledamot Martin Klinga

Ledamot Rickard Jakobsson

Ledamot för Sydsverige Pär Karlsson

Ledamot för Västsverige Ingvar Hellsing

Revisorer Christer Johansson, Henrik Johansson

Valberedning Carl Svedberg


Medlemsantal 66 betalande medlemmar varav 3 utländska enligt SSKF´s noteringar

Skärgårdskryssarepokalen har varit verksam på Facebook i Allan Förbergs regi

Hemsidan Sk22.se har skötts av Sven Högelin.


Styrelsen har under 2019/20 endast haft telefonmöten


Ett medlemsmöte avhölls i Göta SS klubblokal 7 december 2019.


Nynäshamn SS skulle ha arrangarat Skärgårdskryssarepokalen/internationellt SM för A22, v33 2020 tillsammans med Euro Cup för Sk30 och 100 års regattan. Detta blev inställt pga pandemin.


Aktivitetsen i 22 klassen har ändå varit stor under dessa nedstängda år.

Nya ägare

S313 Cindy-Lou, Becker 1939, en av hans större 22:a konstruktioner har fått ny hemmahamn, Rödesunds varv i Karlsborg. Cindy Lou har hamnat hos ny ägare Anders Olsson och Anders Silfors båda boende i Karlsborg och driver verksamhet i Rödesunds varvs gamla varvslokal där Cindy-Lou en gång byggdes.


S330 Bonita, Gunnar Hamre 1962, som jag alltid kastar lystna blickar på när jag, på väg ut i Skärgården genom Stegesund, sett henne ligga bredvid S288 Paloma. Bonita har nu omhändertagits av Tomas Rogelin, en duktig Neppare seglare. Tomas bor i Stockholm så Bonita blir kvar i Stockholmsområdet.


S349 Refuge, Peter Norlin ”Tiger 22” bytte visseligen ägare hösten 2018. Hon hamnade hos Sven Matton som har bl.a. 55 kvm kappseglaren X.Sven debuterade med Och S349, som är det nya namnet, i Västervik 2019 med Sven Hellström som rorsman.


S328 Tatjana IV,  Reimers 1961, som stått på land på Oxelösunds varv sedan 2008 har nu övertagits av Mattias Gustavsson och Ola Linden, båda segelmakare på One Sail Segelmakeri i Oxelösund.  


S347 Berit (ex Bruzaholm) Tiger22, vars nyblivne ägare Gustav Linden som trolugen insprerats av av sin pappa, Ola Linden delägare i 328 Tatjana IV.  


 S266 Tatjana II, Reimers 1945 som Roffe ”Plåt” Erixon lagt beslag på och som nu har dubblerat sitt innehav av A22 och försett sig med en Reimers ritad A22 utöver sin framgångsrika Becker ritade 257 Gazell som nu är till salu. I hans verkstad på Gotland står nu Tatjana II med bortrivet däck och ruff och får skrovet renoverat med en del nya stålspant och sedan nytt däck och en snyggare ruff. Tatjana II lär vara systerbåt med Rush III och Mona II. 


S258 Rush III, Reimers 1944, ägaren Per Ågren har låtit Tomas Larsson på Yachtsnickeriet utföra en total renovering (i stort sett nästan ett nybygge) som vi nu börjar ser slutet av. Rush III är nu sjösatt och riggad.


S212 Brittsol II Tore Holm 1936, som Jan Pettersson i Uppsaala övertagit från Veteranbåtsföreningen.och som nu genomgår stor renovering med delvis nya bord i botten, ny kölplanka, roderstäv, förstäv, bottenstockar, nya ringspant från Spantfabriken i rostfritt vid masten. Senast upptäcktes att den tidigare nåtlimmningen har släppt och nåtlisterna är lösa och har börjat krypa ut på vissa ställen.


S228 Brita, Erik Nilsson 1936, är ett annat A22 projekt, som pågår lite i skymundan hos Thomas Ericssons i Alingsås. Thomas som hör  till besättningen på Mona II sedan flera decenier har tagit över Brita med ursprungsnamn SSS-1938, ej att förväxla med  S228 Regina men de lär vara byggda på samma ritning. 


S291 Tack Harry. Becker 1948, Undertecknad och David Gammelgaard som de senaste åren renoverat Tack Harry är nu klara med skrovet och Tack Harry sjösattes nu i början på juli och nya riggen är på plats, en mofifierad Safir mast. Det saknas beslag, skotskenor m.m. för att kunna test segla. TH kommer nu att tillbringa vintern i båthallen på Nya Djurgårdsvarvet  och få lite inredning, durkar, beslag m.m. och vara i bra tävlingskick till Pokalen/SM 2022.


S328 Tatjana IV,  Reimers 1961, som stått på land på Oxelösunds varv sedan 2008 har nu övertagits av Mattias Gustavsson och Ola Linden, båda segelmakare på One Sail Segelmakeri i Oxelösund.


Nybyggnadsprojekt

Flera 22 seglare har börjat bygga eller byggt sina egna A22:or från grunden som Mattias Malmros, Lars Olov Jansson, Bertil/Martin Klinga och som nu även Calle Svedberg sällat sig till..


Lars Olov Jansson Köping började 2017 att bygga sin S278 Särimmer på samma Norlin design som Mattias Malmros men i plast. Han jobbade i stort sett dygnet runt och fick den nätt och jämt färdig och seglingsbar till Pokalen/World Cup i Alingsås 2018.Inte nog med att han byggt sin egen 22:a, han har även hunnit med att tillverka en skrovform i viken det kan  byggas fler 22:or. 


Mattias Malmros nybygge i mahogny växer fram i långsam takt på Nya Djurgårdsvarvet. Skrovet och däck är nu klara för ytbehandling som görs klart innan ruff och sittbrunn byggs färdigt


Bertil och Martin Klingas projekt med en upphottad version av Ida S373 har nu sjösatts och döpts till S379 Idun och har även debuterat på kappsegling. Det skedde i GYS segling, Svensk Lösen, i Sandhamn den 8 augusti i år. Idun hängde med bra i starttfältet som bl.a. bestod av 6 st sk30 men på spinnakerbogen fick de strul med spinn. fallet och fick segla utan spinnaker vilket så klart drog ner slutresultatet.


Calle Svedbergs har nu påbörjat bygget av sitt nya projekt, en egen ritade A22  efter flera års ritande och testande med modeller av olika designer. Tillverkningen av spantmallar är i full gång..Seglingsåren 2019/20


Skärgårdskryssarepokalen/internationellt SM för A22,  24-27/7 2019

Arrangerades av Westerviks segelsällskap. Antal startande 10 st. Segrade S257 Gazell, Rolf Erixon Visby SS. 2:a S327 Trollet.Tore Kjellmark. 3:a S373 Ida, Bertil Klinga.


Nynäshamn SS skulle ha arrangarat Skärgårdskryssarepokalen/internationellt SM för A22, v33 2020 tillsammans med Euro Cup för Sk30 och 100 års regattan. Detta blev inställt pga pandemin.


S328 Tatjana IV,  Reimers 1961, som stått på land på Oxelösunds varv sedan 2008 har nu övertagits av Mattias Gustavsson och Ola Linden, båda segelmakare på One Sail Segelmakeri i Oxelösund.


22:a meetinget i Oxelösund 1-3 aug 2020

Mattias Gustavsson var en av de drivande som tillsammans med Richard Jacobsson arrangerade det lyckade 22:meetinget 1-3 augusti i Oxelösund med en kappsegling varje dag och häftigt mingel varje kväll. Varav en kväll med levande musik på segelmakeriet. 

Deltagare var: S257 Gazell, Roffe ”Plåt”,  S367 Hummingbird, Stefan Andersson,  S347 Berit, Gustav Linden,  328 Tatjana, Mattias Gustavsson, 241 Cassandra, Richard Jacobsson och 378 Särimmer, Lars Olov Jansson.

Resultat: Dag 1 distansbana på 7nm. Segrade gjorde S257 Gazell, Roffe Erixon. Tvåa  367 Hummimgbird Stefan Andersson och trea S347 Berit, Gustav Linden.                                 Dag 2; Hummingbird, Gazell, Tatjana. 

Dag 3, Berit, Tatjana, Gazell.


Olles Kanna Blombergs varv Ramsö ?? juni 2019

S288 Paloma Torkel Sintorn var 3:a


Olles Kanna Blombergs varv Ramsö 12 juni 2020

S288 Paloma Torkel Sintorn var 2:a


Arkö Runt 2020         

S328 Tatjana IV Ola Linden segrade


Jungfrusundsregattan 2020 och Ärtskär runt 2020 

I båda seglingarna segrade S356 Cirdan, Bengt Pettersson


Lars Nordlund 

Ordf. 22-klubben


29 oktober 2021

 

Kallelse till 22-klubbens årsmöte 2021

Söndagen den 21 november på Nya Djurgårdsvarvet kl 13:00


Tillfälle att samtidigt studera Mattias nybygge samt skrovrenoverade Tack Harry som kommer att stå i NDV båthall i vinter. 22-klubben bjuder på kaffe med dopp.


 • Mötets öppnande

 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 • Val av mötesordförande

 • Val av mötessekreterare

 • Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

 • Fastställande av dagordning

 • Verksamhetsberättelse

 • Resultat och balansräkning

 • Revisionsberättelse

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

 • Budget och avgifter

 • Val av ledamöter till styrelsen

 • Val av revisorer

 • Val av valberedning

 • Fastställande av årsavgift för 2022

 • Motioner

 • Information från KN

 • Information om ,X-pokalen/InternationelltSM 2022

 • Priser

 • Övriga frågor

 • Mötet avslutas


Välkomna styrelsen

16 augusti 2021

22 Euro-Cup und den Skerry-Cup 2021 ABGESAGT / 22 Euro Cup and Skerry Cup in 2021 CANCELED

 Dear sailing friends,

Due to the Corona situation and the resulting low entries, the organisation of the Berlin Yacht Club has decided to cancel the 22 Euro Cup and Skerry Cup in 2021 event.

We will start a new attempt in 2022 and hope that the overall situation will be normalised by then.

Have a nice time on the water and have fun to tinker with the boats in the winter storage.

With best sailors wishes
Rolf Schaefer
BYC

 

 

 

 

--

 

Mit den besten Seglergrüssen / with best sailors wishes

Zora Sorman

 

SK22

www.SK22.info

 

Zora Sorman

Martina-Hälg-Strasse 5

CH8590 Romanshorn

Switzerland

 

Tel. Mob. +41 (0)79-900 55 80

26 juli 2021

Dear 22 sqm sailors,

 

Although Covid-19 has some effects on our cross-border sailing activities, the working group would like to draw attention to the upcoming regatta dates in Berlin and invite you to participate.

 

August 27th to 29th - German Open of the 22 sqm Skerry Cruiser / Edelholzregatta

Organizer: VSaWhttps://www.vsaw.de/

Registration: https://manage2sail.com/de-de/event/GermanOpen22qm55mR2021#!/

 

September 4th to 5th - Euro Cup 22 sqm and Skerry Cup for 15, 30 and 40 sqm Skerry Cruisers

Organizer: BYChttps://www.byc.berlin/

Registration: https://www.manage2sail.com/de-de/event/34cd0835-8233-45e2-9aba-a56ccf90981f#!/

 

September 11th to 12th– Kaiserpokal für alle Kiel Klassiker

Organizer: BYChttps://www.byc.berlin/

Registration: https://www.manage2sail.com/de-de/event/3a95afdd-b846-4c57-be10-2871bcf8d962#!/

 

 

--

 

Mit den besten Seglergrüssen / with best sailors wishes

Für die Int. Arbeitsgruppe / Working Group SK22

Zora Sorman

 

SK22

www.SK22.info

 

Zora Sorman

Martina-Hälg-Strasse 5

CH8590 Romanshorn

Switzerland

 

Tel. Mob. +41 (0)79-900 55 80

19 maj 2021

 Hej 22-klubbs medlemmar som jag har mailadress till.

Vid mötet i går kväll med NSS blev beslutet att Pokalen/SM med NSS som arrangör blev inställt. Mattias Gustavsson One Sail i Oxelösund kontaktade mig i dag och vi spånade på vilka möjligheter som finns. Vårt förslag blev att i år endast segla om Skärgårdskryssarepokalen men inte SM. Enligt SSF behåller vi SM status om det planerade SM 2021 blir inställt och vi slipper kravet på 15 båtar. Enl. Mattias är Oxelösund SS är intresserade att arrangera. Tidpunkten blir då enl deras önskemål första helgen i augusti. 
Hälsningar
Lars Nordlund

 

2021 – Skärgårdskryssarpokal för A22 och EuropaCup för SK30

Den 11 – 15 Augusti, 2021, Nynäshamns Segelsällskap, Fagerviken

 


På grund av Corona, är kappseglingen inställd

Klubben har i samråd med de involverade klassförbunden, beslutat sig för att ställa in regattan i år.
Trotts eventuella lättnader i restriktionerna så känner vi oss inte trygga med att kunna ordna och organisera ett helt ”Corona- säkert” arrangemang i enlighet med det regelverk som förväntas gälla vid den tidpunkt då seglingarna skall hållas.
Vi beklagar verkligen att vi har känt oss tvingade att ta detta beslut nu, men ser det som viktigt att kunna kommunicera ut detta så tidigt som möjligt för att alla inblandade skall kunna ha en möjlighet att planera sin sommar.
Med vänliga seglarhälsningar
Nynäshamns SS


Due to Corona, races is canceled
The club has, in consultation with the class associations involved, decided to cancel the regatta this year.
Despite possible easing of the restrictions, we do not feel confident in being able to arrange and organize a completely “Corona-safe” event in accordance with the regulations that are expected to apply at the time when the sailings are to be held.
We are really sorry that we have felt compelled to make this decision now, but see it as important to be able to communicate this as early as possible so that everyone involved can have an opportunity to plan their summer.
With friendly sailor greetings
Nynäshamns SS

4 april 2021

2021 – Skärgårdskryssarpokal för A22

 

2021 – Skärgårdskryssarpokal för A22 och EuropaCup för SK30

Den 11 – 15 Augusti, 2021, Nynäshamns Segelsällskap, Fagerviken


INBJUDAN / NOTICE OF RACE  

Registration of interest: International Swedish Class Championship all 22 meter yachts, Europe Cup for SK30

Due to the current situation regarding restrictions linked to Covid-19, the finalregistration will not be possebly to do until the beginning of May.

However, we would like to make a preliminary registration of interest right now. So that we can get an idea of how many boats intend to participate

PRELIMINARY REGISTRATION OF INTEREST  

REGISTRATED AS PRELIMINARY OF INTEREST  

10 juni 2020

WORLD CUP Sk22 2021Dear 22 sqm sailors,

 

On Friday, March 12th, the Int. 22 sqm Working Group reassessed the situation of the 22 sqm planned international regattas. We see that this year many sailors who come from outside Germany are struggling with the various decisions regarding Covid -19. The vaccinations progress is slow in most countries, so that at the beginning of the sailing season we cannot count on a relaxation of the Covid -19 situation to take effect.

 

The current Covid -19 situation makes planning impossible because the conditions in the different countries and regions are constantly changing. In the Int. 22 sqm Working Group, we therefore made the difficult decision to cancel the World Cup from 6th to 12th June 2021.

 

We see greater opportunities for international 22 sqm races to be held in the second half of 2021 and to meet up in this way. We would like you to draw attention and attend the regattas in Berlin August 27th - 29th and September 4th - 5th September. (See also regatta calendar on www.SK22.info for further regattas and links)

 

August 11th to 14th in Nynäshamn - Swedish Championships A22 and Skärgårdskryssarepokalen

The Swedish 22 Klubben had a meeting with the yacht club in Nynäshamns SS and decided to publish the Notice of Race. At a next meeting on April 27th, the further course of action with regard to the Covid-19 situation will be decided.

 

August 27th to 29th in Berlin - German Open der 22 qm Schärenkreuzer / Edelholzregatta

• 7 races planned

• Friday a long-distance regatta

• Saturday and Sunday up and down courses

 

September 4th to 5th in Berlin Euro Cup 22 qm und Skerry Cup für 15, 30 und 40 qm Schärenkreuzer

• 22 sqm sail the Euro Cup

• 15, 30 and 40 sqm sail the Skerry Cup

• Saturday and Sunday up and down courses

 

We hope that until then we can meet again under normal conditions in a good and relaxed atmosphere.

 

 

--

 

Mit den besten Seglergrüssen / with best sailors wishes

Für die Int. Arbeitsgruppe / Working Group SK22

Zora Sorman

 

SK22

www.SK22.info

 

Zora Sorman

Martina-Hälg-Strasse 5

CH8590 Romanshorn

Switzerland

 

Tel. Mob. +41 (0)79-900 55 80

2 juni 2020

Dear 22 sqm sailors


The German Open, from July 10th to 12th, 2020 in Berlin on the Wannsee, will definitely take place! Adrian Schmidlin (member Working Group SK22) spoke personally with Robert Niemczewski, the 2nd chairman of the VsaW, in Berlin last week. The sailing regattas on the water are carried out according to the existing announcement. The evening program is adapted to the Corona regulations, which reduces the entry fee. The online registration is open! (https://www.manage2sail.com/en-US/event/edelholz2020?#!/) Don't pay the entry fee because the exact amount is still unknown. It is best to bring the entry fee in cash. We hope you will join for an active participation!

--
Mit den besten Seglergrüssen / with best sailors wishes
Int. Arbeitsgruppe SK22


SK22


Zora Sorman
Martina-Hälg-Str. 5
CH-8590 Romanshorn
Switzerland
Mobil. +41 (0)79 900 55 80