23 november 2013

Rapport från North Sail`s "Classic dag på loftet" 23 november.


Norlin 22:a

Fullspikat. Bengt Pettersson försökte anmäla sig på lördagsmorgonen men fick besked att det var fullbokat. 
Mattias Malmros visade bilder på linjeritningarna till Norlin22:an och Trickson IV.
Håkan Södergren kommenterade och hans direkta kommentar om Norlin 22:an var:
"En Scampi 22:a" , smal i vattenlinjen med antydan till Scampi kanten men med lite mer utdraget deplacement än Scampi. Trickson IV Laurin har slankare ändskepp och mer markerad V-form på nollspantet vilket gör att den har lägre prismatiska koefficienten, Trickson IV 0,53 och Norlin 22  0,57. Norlin 22:an har enligt beräkningarna mindre våt yta än Trickson IV. Håkans slutkommentar var: Den blir nog snabb i det blåsigare registret.
A22 seglare som letat sig dit förutom Mattias och Tina var undertecknad,Calle Svedberg, Carl Henrik Ahlin och långväga Östen Petersson, Rickard Jacobsson.
Alla stannade kvar efter lunch och lyssnade på hur Milo Dahlman senaste båt blev till och hennes betraktelser om ensamseglingens dilemma.Bakom kameran, 22 klubbens ordförande