20 maj 2018

ÅRETS INITIATIV!!!

 22 klubbens ordförande Lars Nordlund har sökt pengar från SSF för en ungdomssatsning och fått bidrag!!! Det innebär efter beslut i 22 klubbens styrelse att Lasse lånar ut sin 22-349 Refuge till Alingsås SS ungdomssektion under SM & World Cup!!! Alingsås SS har tacksamt tagit emot erbjudandet och Lasse kör ner båten till Mjörn en månad före race, så ungdomarna kan träna under sommaren. Syftet är att bidra till att föryngra 22 klassen. Lasse kommer själv att segla Dezir istället för Refuge. Foto: Sören Hese.