16 juni 2019


A22
Internationell SM,
Skärgårdskryssarepokalen,
Beauty Class
Välkomna till
Västervik 24-27 juli 2019
Arr. Westerviks SS, Westerviks SS Wikingarna

Svart
cirkel visar bryggförtöjning.                  Röd cirkel visar banområdet.