1 juni 2022

Christer Johansson in Memoriam

 

Foto "Maggie" Herrström

Underhållande, omtänksam och entusiastisk.
Detta var typiska kännetecken för Christer Johansson. Under många år har Christer varit 22-klubben trogen.
Dels under segel på 22/278 Sjövinge redan från 1978, men också som aktivt bidragande till en livaktig 22-klubb
genom styrelsearbete och sedermera som dess revisor.
Seglingen var något Christer brann för samt att utveckla sin vackra Becker-22:a. Detta skedde dock i svår konkurrens med ett mycket livaktigt
intresse för sportfiske  och i synnerhet flugfiske på avancerad nivå.
När vi nu tvingas låta Christer segla vidare gör vi det med en tacksamhet att vi fått  lära känna honom.
Vår saknad är stor men framförallt går våra tankar till Christers närmaste familj.

Rolf Herrström
Lennart Rohde'n

Åke Rundqvist