19 maj 2019

X-pokalen 2019 samt Beauty Class


Länk till Sailarena

Inbjudan

Kappsegling: Internationellt SM för A22 Skärgårdskryssarepokalen    Beauty Class 

Datum: 24-27 juli 2019

Arrangör: Westerviks SS och Westerviks SS Wikingarna

1. Regler

1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på WSSW:s klubbhus på Notholmen.

1.2 Regler för A22 1996 med ändringar antagna 2015-02-07 gäller.   a) Alla båtar inmätta enligt den svenska Skärgårdskryssareregeln från 1925 och följande ändringar är berättigade att starta.  b) varje båt måste ha ett giltigt mätbrev.  c) skeppare är tillåtna att segla med båt från vilket land som helst förutsatt att giltigt mätbrev finnes.  d) masten måste överensstämma med den gällande svenska Skärgårdskryssareregeln (§ 5 - § 5.7).  e) riggens mått måste överensstämma med den gällande svenska Skärgårdskryssareregeln (§ 6.6 – 6.9).  f) det är ingen begränsning av antalet segel som får användas under regattan.  g) Typ och storlek på seglen måste överensstämma med reglerna i det land där giltigt mätbrev utfärdats.  h) mätmärken på mast och bom måste vara synliga och vara av korrekt storlek enligt gällande regler.  i) WR-appendix G 1.1 är inte tillämpliga för storseglet.  j) En Beauty Klass som startar gemensamt med övriga A22:or tillåts. Beauty Klass definieras som 22 kvadratmeters skärgårdskryssare efter 20-års regel, en B22 eller en A22 som saknar giltigt mätbrev. Ett krav är dock att riggen mäter in enligt Skärgårdskryssareregeln med ändringar antagna 2015-02-07. Beauty Klass ska ha separat resultatlista.

1.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.4 En tävlande som är på vattnet ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte: a) vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig flytutrustning. b) när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck.

2. Villkor för att delta

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19. Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. 
© SSF 2017
 Vid mästerskapstävling med flera tävlande i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 2019-06-14. Använd anmälningsformuläret på www.sailarena.com  Anmälan efter detta datum är möjlig mot en tilläggsavgift på 500 SEK.   3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:     Segelnummer  De tävlandes namn  Födelsedatum  Klubb  Telefonnr  E-mail-adress  Ange antal personer som önskar delta i regatta middagen.   3.3 Anmälningsavgiften är 3.950 SEK och betalas via WSS/WSSW, Bankgironr: 5139-6802 samtidigt med registreringen. Anmälningsavgiften inkluderar: Bryggplats Frukost och lunchpaket för besättningen ( 3 dagar). After Sail (öl och grillkorv) (3 dagar). Regatta avgift till SSF. De som inte önskar frukost och lunchpaket är anmälningsavgiften, 2.150 SEK. För dem som önskar delta i regattamiddagen tillkommer 350 SEK per person dvs totala anmälningsavgiften blir 5.000 SEK  

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2019-07-24 kl 20.00.

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

© SSF 2017
 4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén  vid första möjliga tillfälle. 4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från   kappseglingskommittén. 

4.7 Kompletterande seglingsföreskrifter delas ut i samband med registreringen.

5. Tidsprogram

5.1 Program  Onsdag 2019-07-24  Besiktning, säkerhetskontroll 10.00 – 20.00  Registrering 10.00 – 20.00  Sjösättningstider 10.00 – 20.00  Tune up race, på Skeppsbrofjärden 16.00  Invigning 19.00

 Torsdag 2019-07-25  Frukost 08.00- 09.00  Skepparmöte 09.00  Tid för första varningssignal 10.55  3 seglingar planeras.  Ingen varningssignal kommer att ges efter kl16.00  After sail på Notholmen snarast efter att seglingarna avslutats.

 Fredag 2019-07-26  Frukost 08.00 – 09.00  Tid för första 09.55  3 seglingar planeras.  Ingen varningssignal kommer att ges efter kl 16.00  After sail på Notholmen snarast efter att seglingarna avslutats.

 Lördag 2019-07-27  Frukost 08.00 – 09.00  Tid för första varningssignal 09.55  2 seglingar planeras.             Ingen varningssignal kommer att ges efter kl 14.00.  After sail snarast efter seglingarna avslutats.  Regattamiddag kl 19.00  Prisutdelning i samband med regattamiddagen.    ......   5.2 8 seglingar är planerade6. Genomförande

6.1 Regattan genomförs som fleet racing i en rak serie.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Lucernafjärden.
© SSF 2017

8. Banan

8.1 Banan är en krysslänsbana med avledningsmärke vid lovartsmärket och gate vid lämärket.   9. Protester och straff

9.1 En båt kan frita sig från brott mot regler i KSR del 2 genom att ta ett ensvängsstraff.

9.2 Protesttiden är 60 min efter det att sista båt gått i mål eller kappseglingskommittén har  signalerat ingen mer kappsegling idag, vilket som är senast.

9.3 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 30 min efter protesttidens utgång för att informera deltagare om förhandlingar i vilka de är parter eller vittnen.   10. Poängberäkning

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10.2 Minst 3 seglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  mästerskap.

11. Priser

11.1  RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i  miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.  För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller  kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver  respektive brons.   Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

11.2 Skärgårdskryssarpokalen  Tage Plåts minnespokal  Debutantpris (till bästa debuterande rorsman)  Trickson pokalen ( till bästa båt efter 3 seglingar)  Torsten Helgessons sjömanspris  Brunelius pokalen ( överlägsnaste seger i ett enskilt race)  Skönhets pris 1 t o m 3.  Priser delas ut till var 5:e båt.

12. Regler för stödpersoner

12.1   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex.


Västervik 2019-05-14

Westerviks Segelsällskap Westerviks Segelsällskap Wikingarna
© SSF 2017

Tillägg till inbjudan.

Invartering:
Hotell: Hotell Slottsholmen 0490-795800, Best Western Plus Västerviks stadshotell  0490-82000 , Hotell Park 0490-10806,Centralhotellet 0490-89550. 
Vandrarhem:  Västerviks Guesthouse michael@campa.se
Rese- och transportmöjligheter:
Tåg från Linköping.
Buss.
Sjukvård:
Ring vid behov 1177 för hänvisning till lämplig vårdinrättning. Såväl sjukhus som vårdcentraler finns i Västervik.
Livsmedel:
Centralt belägna livsmedelsbutiker är Willys, Södra järnvägsgatan 35 och Hemköp, Västra Kyrkogatan  34.
Segelreparationer:
Royal Marine AB, Tändsticksvägen 8, 0490-17700
Sjösättning:
Notholmen